cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Vnitřní lékařství

miroslav-soucek.jpg

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně vystudoval obor všeobecné lékařství na Univerzitě J. E. Purkyně v roce 1976. Nastoupil jako sekundární lékař do nemocnice v Boskovicích a od roku 1977 je zaměstnán ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Od roku 1979 pracoval na I. kardioangiologické klinice jako odborný asistent, od roku 1997 jako docent. V roce 2003 byl pověřen vedením II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kde pracuje dosud. Založil hypertenzní poradnu pro pacienty s těžkou a komplikovanou hypertenzi, sleduje problematiku genetiky a sympatické aktivity u pacientů s esenciální hypertenzí, založil a podílel se na vybavení „Laboratoře pro řízení krevního oběhu“, která úzce spolupracuje na výzkumných projektech s Mayo Clinic, Rochester, USA. Publikoval přes 300 prací, je autorem monografií: „Klinická patofyziologie hypertenze“ a „Vnitřního lékařství pro stomatology“. Je řešitelem a spoluřešitelem celé řady grantů a lékových studií. Je členem výboru ČHS a členem výboru České internistické společnosti, členem redakční rady „vnitřní lékařství“, předseda redakční rady časopisu „Interní medicína pro praxi“ a je předsedou organizačního výboru sjezdů České společnosti pro hypertenzi a sjezdů pořádaných Českou internistickou společností.

„Sklenka vína ti neuškodí a plnou bečku nevypiješ.“ (Slovácké přísloví)

Onemocnění cukrovkou

Diabetes mellitus 2. typu (úplavice cukrová, lidově cukrovka) je závažné chronické onemocnění, jehož výskyt ve vyspělých zemích neustále narůstá. V České republice nyní trpí diabetem přibližně 7% obyvatel, přičemž cca 90 % tvoří právě diabetici 2. typu. Na rozdíl od diabetu 1. typu je maximum výskytu diabetu 2. typu u věkové skupiny nad 45 let, ale dnes se vyskytuje již i u dětí a dospívajících. Souvisí spíše s vyšším věkem, obezitou, nedostatkem pohybu a nezdravým životním stylem.

Účinky resveratrolu obsaženého ve víně

V posledním desetiletí došlo k identifikaci více genů, které prodlužují délku života a současně mohou oddálit nástup některých onemocnění, jako rakovina, diabetes a neurodegenerace. Jednou ze sloučenin, která patří mezi aktivátory genů SIR2/SIRT1, je i resveratrol obsažený ve víně. Právě výzkum účinku resveratrolu jako polyfenolu, který je aktivátorem SIRT1 a vliv tohoto genu na léčbu diabetu 2. typu je předmětem výzkumu řady odborníků. O tom svědčí řada publikovaných prací, např. odkaz 36.

Dlouhodobý výzkum bostonské Harvard Medical School prokázal, že pravidelné a mírné pití vína snížilo u sledované skupiny riziko rozvoje dědičné cukrovky téměř o 60 % oproti abstinentům nebo příležitostným konzumentům vína (35).

V 70. letech bylo prokázáno, že mezi vysoce rizikové faktory výskytu a úmrtí na srdeční infarkt patří jednoznačně cukrovka. Překvapivé bylo posléze zjištění, že mírná spotřeba alkoholu u diabetiků toto riziko významně snižuje. Střídmá konzumace alkoholu nezlepšovala pouze prognózu diabetiků, ale omezovala i riziko vzniku cukrovky 2. typu (37).

Lze tedy konstatovat, že pití malého množství alkoholu nejen snižuje samotný výskyt cukrovky, ale má i příznivý efekt na vznik a vývoj aterosklerózy a snižuje významně výskyt srdečního infarktu u osob trpících cukrovkou. Z těchto důvodů by měly preventivně pít malé množství vína nejen osoby se zvýšenou možností výskytu cukrovky, ale i pacienti, kteří již cukrovku mají. Rozhodně by to mělo být suché víno s nízkým obsahem zbytkového cukru. (38)

Příčiny vzniku onemocnění cukrovkou

Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou ještě beze zbytku objasněny, působí zde genetické faktory (sourozenec diabetika či potomek s diabetem u jednoho z rodičů má riziko vzniku diabetu 50 %, potomek dvou rodičů s diabetem téměř 100 %), klíčovou roli hraje také nesprávný životní styl, obezita, stres, kouření, nedostatek pohybu, nadměrný příjem kalorií, zejména tučného masa a další civilizační faktory. Nejde tedy o autoimunitní proces jako v případě diabetu 1. typu, kdy jsou zcela zničeny buňky produkující inzulin.

Závažnost diabetu mimo jiné spočívá také ve vzniku chronických komplikací, které jsou velkou zátěží pro pacienta a podstatným způsobem ovlivňují kvalitu jeho života i jeho délku. Diabetes, jakožto nevyléčitelné onemocnění, vede po letech k rozvoji změn prakticky ve všech orgánech. Tyto komplikace jsou důsledkem dlouhodobě změněného metabolismu, chronické hyperglykemie a poškození cév a pojiva. Poškozeny jsou jak malé, tak velké cévy a podle toho se chronické komplikace diabetu také rozdělují na tzv. mikroangiopatie (postižení malých cév a tudíž i orgánů, které jsou jimi zásobovány, zvláště ledvin, sítnice, nervové tkáně) a makroangiopatie (postižení velkých cév s projevy ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod a ischemické choroby dolních končetin). U cukrovky 2. typu převažují právě makroangiopatické komplikace, v době diagnozy již bývá přítomna pokročilá ateroskleroza (kornatění tepen) u většiny pacietnů. Více než 2/3 diabetiků 2. typu umírají na srdečně-cévní onemocnění. Jde o ischemickou chorobu srdeční, cévní mozkové příhody a ischemickou chorobu dolních končetin (34).

Zdroje:
(34) www.lekari-online.cz/vnitrni-lekarstvi/zakroky/diabetes-mellitus-ii-typu
(35) www.vinoazdravi.cz/index.php?soubor=vliv_vina_na_lidske_organy#cukrovka
(36) Milne, J. C., Lambert P. D., Schenk, S., Carney, D. P., Smith, J. J., Gagne, D. J., Jin, l., Boss, O., Perni, R. B., Vu, Chi B., Bermis, J. E., Xie, R., Dish, J. S., Ng, P. Y., Nunes, J. J., Lynch, A. V., Yang, H., Galonek, H., Isrealian, K. M., Choy, W., Iffland, A., Lavu, S., Medvedik, O., Sinclair, D. A., Olefsky, J. M., Jirousek, M. R., Elliott, P. J., Westphal, Ch. H.: Nature, vol 450, 712 – 716 (2007)
(37) Šamánek, M., Urbanová, Z.: Víno na zdraví, Agentura Lucie, spol. s r. o., Praha, 36 (2010)
(38) www.znovin.cz/article.asp?nDepartmentID=162&nArticleID=446&nLanguageID=1

Víno má pozitivní vliv na zdraví. Ale proč…

Prospívá víno zdraví či ne? Má pozitivní vliv na krevní oběh, lze jeho mírnou konzumací snížit pravděpodobnost ... více

Diabetikům s poruchami erekce může pomoci červené víno

Jen v České republice trpí cukrovkou více než ... více

Resveratrol a zdravý životní styl

Resveratratrol byl poprvé izolován z červeného vína a označen... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (29,17%)
  • Od lékaře (5,83%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (4,58%)
  • Z textové reklamy na internetu (15,83%)
  • Od známého (10,83%)
  • Z jiného zdroje (33,75%)