cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Mírné pití vína

V současné době je již prokázán příznivý účinek pití malého množství vína na lidský organizmus a na prevenci řady onemocnění, v některých případech i zlepšení stavu nemocného. Stále diskutovanou otázkou však zůstává, jaké zdraví nejprospěšnější množství červeného vína bychom měli pít.

Mírné pití je takové, které probíhá bez problémů a rozhodně nepoškozuje danou osobu. Britský lékař Anstie došel klinickým pozorováním k závěru, že zdravý dospělý muž může vypít 43 g alkoholu denně. Tato dávka je blízká současnému názoru na mírnou dávku alkoholu. Spotřeba alkoholu u bezproblémového pití se uvádí mezi 21 až 57 g alkoholu pro muže a 10 až 40 g alkoholu denně pro ženy. Nejvyšší tolerovaná dávka se pohybuje mezi 24 až 60 g denně pro muže a mezi 12 až 36 g denně pro ženy. Ve světě se uvádí rozdílná nejvyšší dávka malého množství alkoholu, nejvyšší hodnoty jsou ve Francii a Rakousku, kde se doporučují denní dávky pro muže 60g alkoholu na den, pro ženy ve Francii 36g za den a v Rakousku 20g za den. (24)

Autoři knihy Víno na zdraví zastávají názor, že muži by měli vypít každý den přibližně 20 až 40 g alkoholu, nejlépe ve formě vína, tj. přibližně 2 až 4 dl. U žen by tato dávka měla být nižší, protože ženy mají ve srovnání s muži sníženou aktivitu alkohol-dehydrogenázy, tj. enzymu, který rozkládá alkohol. Jeho aktivita je pouhých 20 – 30 % aktivity u mužů. Z tohoto důvodu by dávka alkoholu neměla u ženy přesáhnout 20 až 30 g na den. (25) Na druhou stranu se autoři domnívají, že udávat pouze jednu správnou dávku pro celou populaci není racionální. Důvodem je, že tolerance jednotlivých osob k vínu se může výrazně lišit. Je dána především genetickými faktory. Nízkou toleranci k alkoholu mají například američtí Indiáni nebo Japonci. Dále víme, že se tolerance k alkoholu při dlouhodobém pití i malého množství alkoholu postupně zvyšuje. Neměla by se však zvyšovat úměrně i dodávka alkoholu. Na toleranci k alkoholu má vliv i tělesná hmotnost a výška, různé složení těla, ale i psychická kondice a duševní pohoda. Nesmíme zapomenout, že množství i druh pití alkoholu závisí nejen na snaze zabránit projevům srdečního infarktu, ale je dáno také kulturními zvyklostmi a společenskými normami v příslušném území. To jsou důvody, proč neuvádí pouze jednu nejlepší dávku pro muže a ženy, ale její poměrně velké rozmezí mezi 20 až 40 g alkoholu denně. (24)

Zdroje:
(24) www.wineofczechrepublic.cz/6-4-vino-a-stridmost-cz.html
(25) Šamánek, M., Urbanová, Z.: Víno na zdraví, Agentura Lucie, Praha, 83 – 85 (2010)

Víno má pozitivní vliv na zdraví. Ale proč…

Prospívá víno zdraví či ne? Má pozitivní vliv na krevní oběh, lze jeho mírnou konzumací snížit pravděpodobnost ... více

Diabetikům s poruchami erekce může pomoci červené víno

Jen v České republice trpí cukrovkou více než ... více

Resveratrol a zdravý životní styl

Resveratratrol byl poprvé izolován z červeného vína a označen... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (29,54%)
  • Od lékaře (5,91%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (4,64%)
  • Z textové reklamy na internetu (15,61%)
  • Od známého (10,97%)
  • Z jiného zdroje (33,33%)