cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Víno a tělesná hmotnost

Počet lidí s nadváhou a obezitou je vysoký a stále se zvyšuje. Nejčastějším důvodem je životní styl s energetickým příjmem, který převyšuje výdej. Mezi nejčastější příčiny patří nedostatek pohybu, sedavý způsob trávení volného času u televize nebo u počítače, přejídání se tučnými jídly, nadměrné slazení a pití sladkých nápojů.

V knize Víno na zdraví (2010) prof. MUDr. Milan Šamánek, Dr.Sc., FESC a doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. v kapitole věnované pití vína a tělesné hmotnosti, mimo jiné uvádějí: „Víme, že pití malého množství alkoholu je jednoznačně zdraví prospěšné, ale přitom pití alkoholu zvyšuje energetický příjem o 7,1 kcal, neboli 29,7 kJ na 1 gram čistého alkoholu.“

A dále uvádí: „Názory na to, jak souvisí dodávka alkoholu s tělesnou hmotností, se stále různí. Mnozí autoři nepovažují ani dnes alkohol za výživnou látku. Ani epidemiologické studie nerozřešily otázku, zdali se při konzumaci alkoholu tloustne. Z 38 epidemiologických studií byla nalezena pouze u 12 pozitivní souvislost mezi váhou a příjmem alkoholu, avšak příjem alkoholu byl daleko větší než námi doporučované množství (tj. každodenní pití 400 ml pro muže a 200 ml pro ženy). Ve 12 studiích byla naopak konzumace alkoholu spojena se snižováním váhy. U dalších 14 nebyla nalezena žádná souvislost mezi konzumací alkoholu a tělesnou hmotností. Ve studiích, v nichž byly cíleně podávány malé dávky alkoholu, nebyly nalezeny žádné změny hmotnosti. U žen se dokonce hmotnost snižovala. Ani obvod pasu se po víně nezvětšoval.

Závěrem lze konstatovat, že studie u tisíců osob (např. 140 000 osob nebo 80 000 osob) na celém světě jednoznačně prokázaly, že při mírném, ale i větším pití vína tělesná váha nestoupá. Proč přírůstek kalorií způsobený pitím vína, a to nejen malého množství, nezvyšuje váhu, není zcela jasné. Uvádí se, že jednou z příčin může být to, že využívání energie získané pitím vína je neefektivní. Podle autorů to však může být ovlivněno skutečností, že při mírném pití alkoholu zároveň dbáme na správnou stravu i celou životosprávu (21).

Zdroje:
(21) Šamánek, M., Urbanová, Z.: Víno na zdraví, Agentura lucie, spol. s r. o., Praha, 133 - 135, (2010 )

Víno má pozitivní vliv na zdraví. Ale proč…

Prospívá víno zdraví či ne? Má pozitivní vliv na krevní oběh, lze jeho mírnou konzumací snížit pravděpodobnost ... více

Diabetikům s poruchami erekce může pomoci červené víno

Jen v České republice trpí cukrovkou více než ... více

Resveratrol a zdravý životní styl

Resveratratrol byl poprvé izolován z červeného vína a označen... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (29,17%)
  • Od lékaře (5,83%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (4,58%)
  • Z textové reklamy na internetu (15,83%)
  • Od známého (10,83%)
  • Z jiného zdroje (33,75%)