cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Rakovina prsu

jan-danes.jpg

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. – přední odborník v diagnostice a prevenci rakoviny prsu, přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, vedoucí Centra diagnostiky chorob prsu V. Polaka v Praze a Mamocentra v Berouně. Působí jako místopředseda Asociace mamodiagnostiků ČR a Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR, člen Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK v Praze a vedoucí Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) Radiologické společnosti ČLS JEP. Je členem řady českých i zahraničních odborných společností. Publikoval přes 90 odborných sdělení a přednesl více jak 200 přednášek, u nás i v zahraničí.

„Sklenka dobrého vína je nejenom zdravá, ale přináší i žádoucí pohodu, zejména pijeme-li ji s dobrými přáteli“.

Jan Daneš

Nejrozsáhlejší epidemiologická studie současnosti, zahrnující 300 000 žen, analyzovala u nich vliv faktorů prostředí na výskyt onkologických onemocnění. Na základě jejich výsledků vyplývá riziko závislosti výskytu nádorových onemocnění na konzumaci alkoholu, který popisuje křivka „J“ s minimem 3g alkoholu na den. Dále z výsledků této studie vyplývá, že pozitivní vztah mezi pitím alkoholu a výskytem nádorového onemocnění byl prokázán pouze u karcinomu prsu a karcinomu rekta (31).

Rakovina prsu je u žen nejčastějším zhoubným onemocněním. Ročně onemocní téměř 6,5 tisíce žen. Zásluhou lepší prevence a zejména mamografického screeningu klesá rok od roku úmrtnost na toto onemocnění a pokud je nádor zjištěn v počátečním stádiu, je velmi dobře léčitelný. V současné době stále ještě nejsme schopni pojmenovat všechny příčiny vzniku rakoviny prsu. Asi 20 % žen s rakovinou prsu má v příbuzenském vztahu ženu s rakovinou prsu. Avšak ženy, v jejichž rodinách se už rakovina prsu vyskytla, mají pouze zvýšené riziko jejího vzniku. To znamená, že ne všechny ženy s výskytem rakoviny prsu mezi příbuznými, jí onemocní. A naopak, u žen bez výskytu rakoviny prsu v rodině, tato choroba může vypuknout. Podle statistik má 5 % žen s rakovinou prsu genetickou zátěž. U žen s genetickou mutací genu BRCA1/2 je až 80 - 90 % pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu. Mezi rizikové faktory vzniku rakoviny prsu, které jsou statisticky dokázané, patří menstruace před 11. rokem života, menopauza po 55. roku života, porod prvního dítěte po 30. roku života, žádný porod, žádné kojení, hormonální substituční léčba po přechodu, výskyt rakoviny prsu v rodině, výskyt rakoviny vaječníků, tlustého střeva, maligního melanomu, předcházející výskyt rakoviny prsu, stres, nadváha po přechodu, kouření a nadměrné pití alkoholu (32). Kvalitní víno má řadu příznivých účinků, ale jen v případě, kdy se pije umírněně.

Zdroje:
(31) Fišer, B., Emmerová, M., Racek, J., Jirát, S., Zvěřina, J.: Konzumace alkoholu a nádorová onemocnění u žen, Enigma, 16 (2010)
(32) www.zdravaprsa.cz/choroba.php

Víno má pozitivní vliv na zdraví. Ale proč…

Prospívá víno zdraví či ne? Má pozitivní vliv na krevní oběh, lze jeho mírnou konzumací snížit pravděpodobnost ... více

Diabetikům s poruchami erekce může pomoci červené víno

Jen v České republice trpí cukrovkou více než ... více

Resveratrol a zdravý životní styl

Resveratratrol byl poprvé izolován z červeného vína a označen... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (29,17%)
  • Od lékaře (5,83%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (4,58%)
  • Z textové reklamy na internetu (15,83%)
  • Od známého (10,83%)
  • Z jiného zdroje (33,75%)