cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Muži a prostata

jiri-kladensky.jpg

MUDr. Jiří Kladenský po ukončení studia a promoci na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v roce 1980, pracoval na Urologické klinice FNsP U sv. Anny, od roku 1989 ve funkci primáře ( zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči). Od roku 1992 po přemístění urologické kliniky do Fakultní nemocnice v Brně- Bohunicích pracoval nadále na klinice ve funkci zástupce přednosty kliniky a to až do roku 2001, kdy přešel do privátní urologické praxe, kterou doposud vykonává v Brně. v Domě zdraví Marty Hartlové. Je autorem či spoluautorem 42 odborných publikací a recenzentem 1 publikace. Kromě všeobecné urologické problematiky se zaměřuje zejména na problematiku zánětů močových cest.

„A ještě okřídlená přísloví k vínu: Jakožto milovník latinského jazyka je budu citovat v latině: CRIMEN VINI NULLUM EST, SED CULPA BIBENTIS ( Ve víně zločin není, ale vinen je ten, kdo se opíjí), VINUM BONUM LAETIFICAT COR HOMINIS (Dobré víno rozveseluje srdce člověka) , a do třetice: VINUM LAC SENUM ( Víno je mléko starců). A ještě bych přidal jeden verš z básnické sbírky “O čem voní víno“ básníka a vynikajícího znalce vín Svatopluka Řičánka - cituji: „Až opustí mě žízeň, kopejte mi hrob, chci kámen vinný, koštýř, sklenku, na náhrobku bez ozdob.“

Jiří Kladenský

Onemocnění prostaty

Prostata, nebo-li předstojná žláza, je přídatná pohlavní žláza umístěná v malé pánvi v prostoru pod močovým měchýřem. Sekret, který je z ní vylučován, je součástí ejakulátu a zvyšuje schopnost přežití spermií. Prostatu mohou postihnout záněty, benigní nezhoubné zvětšení prostaty (hyperplazie) a v neposlední řadě zhoubné nádory. Záněty prostaty je nutné léčit antibiotiky, benigní zvětšení prostaty lze léčit jak medikamentózně tak operačně. Léčba rakoviny se liší podle toho, v jakém stadiu byla zachycena.

Z nádorů prostaty je nejčastějším typem karcinom (“rakovina prostaty“), existují však i jiné zhoubné nádory, které jsou ale velmi vzácné. Při tomto onemocnění dochází k zhoubnému bujení prostatických žlázek, zvětšování prostaty – příznaky mohou být zcela stejné jako u prostého zvětšení prostaty – v dalších stadiích onemocnění, pokud se na něj přišlo příliš pozdě odkládáním návštěvy lékaře, nebo pokud se neléčí či je léčeno nesprávně, může dojít k založení vzdálených ložisek rakoviny prostaty (nejčastěji kosti, plíce, ale i jiné orgány), které velmi zhoršují šanci na léčení a kvalitu a délku přežití pacienta. V pozdních stadiích rakoviny prostaty se kromě už vyjmenovaných potíží s močením objevují bolesti v pánvi, při vzdálených ložiscích (metastázách) i bolesti kostí, nejčastěji páteře, beder, kyčlí.

Prevence onemocnění prostaty

Prevencí zánětů je vyvarovat se infekce moči, prochlazení, sexuálně přenosným chorobám. Specifická prevence, jak se vyvarovat benignímu zvětšení prostaty, není. Společně pro toto onemocnění a rakovinu prostaty platí zdravý životní styl a dostatek pohybu. U vrcholových sportovců je pak nutné se vyvarovat užívání anabolických steroidů, jejichž zneužívání může způsobit obě tato onemocnění (42).

V posledním desetiletí došlo k identifikaci více genů, které prodlužují délku života a současně mohou oddálit nástup některých onemocnění, jako rakovina, diabetes a neurodegenerace. Jednou ze sloučenin, která patří mezi aktivátory genů SIR2/SIRT1, je i resveratrol obsažený ve víně.

Mezi muži středního věku, tedy již po padesátce, narůstá nejen riziko srdečních a cévních onemocnění, ale i riziko rakoviny prostaty. Každoročně u nás přibývá více než 3 100 nových případů rakoviny prostaty a přes 1 300 mužů na rakovinu prostaty umírá. Od konce sedmdesátých let se výskyt rakoviny prostaty i úmrtnost na toto onemocnění zhruba ztrojnásobily. Přitom neznáme účinná preventivní opatření nebo preparáty, které by riziko karcinomu prostaty snížily. Nepochybně tedy nelze ignorovat uvedené poznatky o účincích látek obsažených ve víně již proto, že taková pomocná a současná chemoprevence kardiovaskulárních onemocnění i rakoviny prostaty bude pro muže přijatelná a přirozenější než jakékoli umělé preparáty v tabletách. Víno poměrně ideálně naplňuje požadavky kladené na chemoprevenci. Je v doporučených dávkách netoxické, dostupné a relativně levné, konzumovatelné perorálně jako nápoj, obecně pro širokou veřejnost přijatelné, má příznivý efekt u více častých onemocnění a jsou známy mechanismy jeho působení i uvedených příznivých účinků (23).

Zdroje:
(23) www.znovin.cz/article.asp?nDepartmentID=162&nArticleID=206&nLanguageID=1
(42) www.lekari-online.cz/urologie/novinky/prostata-a-jeji-onemocneni

Víno má pozitivní vliv na zdraví. Ale proč…

Prospívá víno zdraví či ne? Má pozitivní vliv na krevní oběh, lze jeho mírnou konzumací snížit pravděpodobnost ... více

Diabetikům s poruchami erekce může pomoci červené víno

Jen v České republice trpí cukrovkou více než ... více

Resveratrol a zdravý životní styl

Resveratratrol byl poprvé izolován z červeného vína a označen... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (29,17%)
  • Od lékaře (5,83%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (4,58%)
  • Z textové reklamy na internetu (15,83%)
  • Od známého (10,83%)
  • Z jiného zdroje (33,75%)