cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Víno pro zdraví ženy

Cílová skupina:

Ženy v produktivním věku (jediné omezení nad 18 let), které se potřebují udržovat v dobré psychické i pracovní kondici a které musí být:

 • v psychické pohodě,
 • schopné zvládat stres,
 • ochotné investovat do preventivní péče o sebe,
 • v celkové pohodě při plánování založení rodiny nebo
 • připravené na stále se prodlužující dobu odchodu do důchodu.

 

Příznivé účinky antioxidantů na lidský organismus a na proces stárnutí buněk člověka:

Stále více žen (a nejen žen) se orientuje na zdravý životní styl, zvyšuje se poptávka po biopotravinách a stále častěji se hovoří i o příznivých účincích antioxidantů na lidský organizmus. Jedním z produktů, který obsahuje přírodní antioxidant resveratrol, je víno. (50)
Komplexnější poznatky o resveratrolu byly získány v osmdesátých letech minulého století, kdy přístrojové vybavení (zejména HPLC) umožnilo sledování jeho výskytu a koncentrace ve vinné révě (1). Následně byly zkoumány biologické vlastnosti resveratrolu. V řadě studií bylo prokázáno, že resveratrol, jakožto polyfenol přírodního původu, je biologicky aktivní, má výrazné antioxidační vlastnosti a pohlcuje volné radikály. (2)

V současné době řada pracovišť testuje biologické vlastnosti resveratrolu od antioxidačních vlastností a vlivu na aterosklerózu a kardiovaskulární choroby až po antimutagenní efekt a chemoprevenci nádorových onemocnění (3). Jako silný antioxidant vykazuje široké projektivní působení na buňky, tkáně, orgány a celý organizmus. Mj. se uvádí jeho schopnost bránit stárnutí buněk a organizmu nebo zpomalovat proces degenerace mozku při některých neurologických onemocněních (Alzheimerova choroba aj.). (4)

V životě ženy jsou především dvě období jejího života, kdy se může příznivý účinek přiměřeného pití vína kladně projevit na jejím zdraví:

1. Období plánování založení rodiny

Dánská studie potvrzuje, že konzumentky vína (2 decilitry za den) ve třiceti procentech snížily, v průběhu jednoho roku, hranici čekání na otěhotnění. Dřívější studie, které prokázaly, že mírná konzumace alkoholu nezmenšuje naději na otěhotnění, byly dále důkladně rozpracovány. Téměř třicet tisíc žen bylo dotazováno na své nápojové zvyky v porovnání s délkou "snažení" o otěhotnění. Obecně na tom byly konzumentky alkoholických nápojů lépe než abstinentky. Bližším sledováním bylo zjištěno, že nejpozitivnější vliv na plodnost mělo právě víno. Ženy, které upřednostňovaly tento nápoj, čekaly na těhotenství nejkratší dobu. (13)

2. Období perimenopauzy a menopauzy (období po 40. roku života ženy)

V knize Víno na zdraví (2010) prof. MUDr. Milan Šamánek, Dr.Sc., FESC a doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. mimo jiné uvádějí, že americká kardiologická společnost jednoznačně prokázala, že podíl úmrtnosti všech žen na srdeční infarkt od roku 1984 překračuje počet úmrtí u mužů. Úmrtnost žen na srdeční a cévní onemocnění v České republice je rovněž již po několik let vyšší než u mužů. V roce 2008 to bylo o celých 10 %. K vyšší úmrtnosti žen než mužů přispívá mj. jejich delší doba života. Prodlužuje se tedy i délka života zejména v období menopauzy, kdy je počet onemocnění na srdeční infarkt, ale i na cévní choroby nejvyšší. Dalším faktorem, který může způsobit vyšší úmrtnost žen, je změna jejich životního stylu, jenž se stále více podobá životnímu stylu mužů. Zejména stoupá hladina stresu, ženy více kouří a většinou se pohybují méně než muži. Rizikovým faktorem srdečního infarktu u žen je též dlouhodobé používání antikoncepce. Střídmé pití alkoholu chrání proti vzniku onemocnění srdce a cév všechny ženy bez ohledu na věk. (5)

Výzkumy Davida Sinclaira z bostonské Harvard Medical School naznačují, že klíčem pro prodloužení života je zvýšení aktivity genu SIRT1, jehož aktivitu v lidských buňkách až 13x zvyšuje právě polyfenol obsažený ve víně. Podle něj resveratrol zpomaluje stárnutí buněk srdce a mozku, jež jsou obzvláště citlivé k degeneraci v pokročilejším věku. V září 2003 představil výsledky svého výzkumu na kongresu ve Švýcarsku a v diskuzi na otázku, zda zvýší svou spotřebu červeného vína, odpověděl: „Já jsem zvýšil svou spotřebu červeného vína na potřebnou úroveň dávno před tím, než jsem došel k tomuto objevu.“ (6) Kardiolog doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA zastává k pití vína tento názor: „To je tisíciletími prověřená záležitost. V moderní vědě tuto otázku otevřel v roce 1819 irský lékař Samuel Black.“ Důležitý je však racionální přístup k pití vína. K tomu dále dodává:
„U mužů by to mělo být 0,3 dcl vína denně, u žen asi 0,2 – 0, 3 dcl. Není dobré pít častěji než pět dní v týdnu. Pití ovšem doporučuji jen zdravým lidem.“ (7)

Zdroje:
(1) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., Křísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001), citováno dle Langcake P., Pryce R. J.: Physiol. Plant Pathol. 9, 77 (1976), Langcake P., Cornford C. A.,Pryce R. J.: Phytochemistry 18, 1025 (1979), Langcake P., McCarthy W. V.: Vitis 18, 244 (1979), Langcake P.: Physiol. Plant Pathol, 18, 213 (1981), Pool R. M., Ureasy L. L., Frackelton A. S.: Vitis 20, 136 (1981), Barlass M., Miller R. M., Souhlas T. J.: Am. J. Enol. Vitic. 38, 65 (1987), Fritzemeier K. H., Kindl H.: Planta 151, 48 (1981), Ureasy L. L., Coffee M.: J. Am. Soc. Hortic. Sci. 113, 230 (1988), Hoos G., Blaich R.: Phytopathol. 129, 102 (1990), Siemann E. H., Ureasy L. L.: Am. J. Enol. Vitic. 43, 49,(1992), Krpeš C.: Vinohrad 1993, 21, Jeandet P., Bessis R., Sbaghi M., Meunier P., Trollat P.: Am. J. Enol. Vitic. 46, 1 (1995), Jeandet P., Bessis R., Sbaghi M., Meunier P.: J. Phytopathol. 143, 135 (1995)
(2) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., Křísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001)
(3) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., Křísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001)
(4) cs.wikipedia.org/wiki/Resveratrol
(5) www.znovin.cz/article.asp?nDepartmentID=162&nArticleID=483&nLanguageID=1
(6) www.osel.cz/index.php?clanek=406
(7) Le Cigarete and Vin Style 49, 3 (2009)
(13) www.vinoazdravi.cz/index.php?soubor=vliv_vina_na_lidske_organy#pohlavni_organy_a_plodnost
(50) vinoabobule.cz/vino-pro-zdravi-zeny.

Resveratrol a zdravý životní styl

... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
 • Z článků v tištěných médií (34,19%)
 • Od lékaře (3,87%)
 • Z bannerové reklamy na internetu (2,58%)
 • Z textové reklamy na internetu (17,42%)
 • Od známého (11,61%)
 • Z jiného zdroje (30,32%)