cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Plodnost a reprodukční zdraví

pavel-ventruba.jpg

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. je přednostou Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU a lékařským náměstkem Fakultní nemocnice Brno. Zabývá se zejména rozvojem nových metod diagnostiky a léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologií a operativou. Podílel se na zavedení umělého oplození a byl u porodu prvního dítěte po IVF v Československu (1984). Je autorem a spoluautorem téměř 200 původních prací, 520 přednášek na našich a mezinárodních konferencích, 18 oponovaných výzkumných zpráv. Dlouholetý člen Vědecké rady MZ ČR a LF MU, grantové agentury MZ ČR, hlavní odborník pro gynekologii a porodnictví, předseda odborné společnosti pro asistovanou reprodukci, člen redakčních rad odborných časopisů. V současnosti dokončuje studium MBA na B.I.B.S. v Brně.

Plodnost a reprodukční zdraví
Problematika neplodného páru zahrnuje celou řadu příčin poruch plodnosti. Podíl ze strany ženy a muže se stále více vyrovnává. V řadě případů se mužské a ženské příčiny neplodnosti navzájem kombinují. Jak u mužů, tak i u žen možnost otěhotnění negativně ovlivňuje obezita a kouření. Cigaretový kouř je nejrozšířenější škodlivinou poškozující reprodukční ústrojí muže i ženy.

Příčiny poruch plodnosti na straně ženy
U žen se nejčastěji jedná o poškození vejcovodů, hormonální poruchy, které negativně ovlivňují tvorbu vajíček, vrozené vývojové vady dělohy, endometriózu, genetické či imunologické faktory. Rovněž časté jsou i poruchy psychické, kam patří poruchy sexuality (bolesti při pohlavním styku, chybění libida, frigidita aj.)

Dalšími z poruch funkčních jsou poruchy hypotalamického původu (hypotalamus = podvěsek mozkový – orgán řídící zejména hormonální funkce). Poruchy funkce hypotalamu s nedostatečnou nebo nesynchronizovanou tvorbou hormonů, mohou způsobovat poruchy funkce vaječníků a tím i sterilitu.

Organické poruchy jsou také velmi početné. K nejčastějším patří pozánětlivé změny vejcovodů s jejich uzávěrem a srůsty. K zánětům dochází v důsledku vzestupné infekce gonokoky, streptokoky, mykoplazmaty nebo chlamydiemi. Srůsty mohou omezit pohyblivost vejcovodů nebo mechanismus zachycení vajíčka. Další příčinou může být endometrióza vejcovodů a vaječníků. Jde o přítomnost děložní sliznice, která prodělává svůj menstruační cyklus. Nesmíme zapomenout ani na vrozené anomálie a nádory dělohy, vaječníků, pochvy a vejcovodů. Imunologické poruchy jsou nejméně početné. Může jít např. o přítomnost protilátek proti spermiím v sekretu děložního čípku (41).

Podle nejnovějších výzkumů mírná konzumace vína zvyšuje ženám šanci počít dítě. Dánská studie potvrzuje, že konzumentky vína (2 decilitry za den) ve třiceti procentech snížily v průběhu jednoho roku hranici čekání na otěhotnění. Dřívější studie, které prokázaly, že mírná konzumace alkoholu nezmenšuje naději na otěhotnění, byly dále důkladně rozpracovány. Téměř třicet tisíc žen bylo dotazováno na své nápojové zvyky v porovnání s délkou "snažení" o otěhotnění. Obecně na tom byly konzumentky alkoholických nápojů lépe než abstinentky. Bližším sledováním bylo zjištěno, že nejpozitivnější vliv na plodnost mělo právě víno. Ženy, které upřednostňovaly tento nápoj, čekaly na těhotenství nejkratší dobu.

Zintenzivněním pití vína, konkrétně kvůli rychlejšímu otěhotnění, se problém plodnosti nevyřeší. Ženská plodnost nemůže být "léčena" konzumací určitým druhem alkoholického nápoje. Víno je však nápoj, který svým složením zdraví pozitivně ovlivňuje. Milovnice vína mohou ovlivnit některé z příznaků spojených s plodností. Jde například o zabránění infekčních onemocnění způsobujících sterilitu (13).

Příčiny poruch plodnosti na straně muže
Příčiny poruch plodnosti již dávno nejsou pouze na straně ženy. Posledních dvacet let trvale narůstá neplodnost mužského partnera. Příčinou mužské neplodnosti mohou být poruchy tvorby spermií, neboli spermiogeneze. Důležitou pomůckou pro posouzení plodnosti muže je stanovení spermiogramu z ejakulátu. Zjišťuje se množství ejakulátu, počet spermií a jejich pohyblivost. Nejčastější poruchou je tzv. syndrom OAT (oligoastenoteratozoospermie), kdy je v ejakulátu málo spermií, nedostatečně se pohybují a mají mezi sebou zvýšený podíl chybných forem. Další příčinou jsou poruchy transportu spermií a poruchy hormonální funkce varlat (41). Výrazný vliv na fertilitu muže má aktuální zdravotní stav, urogenitální infekce či poškození chámovodů. Přítomnost varikokély, jak se označuje rozšíření žilních pletení kolem varlete a nadvarlete, může zhoršovat funkci semenotvorných kanálků a tím dozrávání spermií.

Obdobná studie jako dánská studie u žen nebyla zatím u mužů provedena. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že poruchy plodnosti u mužů se výrazně zvýšily v posledním desetiletí. Pití přiměřeného množství vína u mužů má však bezesporu pozitivní vliv na jejich psychiku a tím i schopnost zvládat stres. A to může být v tomto směru ku prospěchu věci.

Zdroje:
(13) www.vinoazdravi.cz/index.php?soubor=vliv_vina_na_lidske_organy#pohlavni_organy_a_plodnost
(41) www.ulekare.cz/clanek/poruchy-plodnosti-a-jejich-priciny-2921?search=chlamydie&from=0

Zdraví a víno aneb Jak prodloužit nejen manažerům mládí?

Pozvánka na Brněnský manažerský klub ČMA s aktivní účastí firmy ResVinia a ochutnávkou vína Bona Dea. Více naleznete v pozvánce:... více

Bona Dea, výběr z hroznů 2009

Bona Dea je první červené české víno s vyšším obsahem přírodního antioxidantu - resveratrolu, uvedené firmou ResVinia s tímto označením na český trh. ... více

Tisková zpráva

Česká republika má první červené víno se zvýšeným obsahem... více

Zhubněte s námi

Zhubněte s námi! Bona Dea životní styl je součástí zdravého životního stylu.... více

Archiv aktualit
   detail o víně
bona-dea.jpg
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (33,33%)
  • Od lékaře (3,03%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (2,27%)
  • Z textové reklamy na internetu (18,18%)
  • Od známého (12,12%)
  • Z jiného zdroje (31,06%)